Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство!

Orient Radio Bg Online / Canli

Спогодба за въвеждане на безвизов режим

Българският заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков и турският посланик в България ще подпишат Спогодба за въвеждане на безвизов режим за български граждани, пътуващи за Турция, съобщиха от МВНР.

Измененията във визовата спогодба предвиждат да се въведе пълен безвизов режим за българските граждани, с право на влизане, пребиваване, транзитно преминаване и напускане на територията на Турция през всички гранично-пропускателни пункта отворени за международен превоз на пътници и товари.

В същото време, ще бъдат освободени от изискването за транзитни визи турските граждани, притежаващи валидни визи или разрешения за пребиваване, издадени от държави-членки по Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, Европейския съюз, Швейцария и Лихтенщайн. За всички останали турски граждани, които не отговарят на тези условия, ще продължат да се изискват визи за транзитно преминаване през територията на Република България.

В духа на успешното и динамично развитие на търговско-икономическите отношения между двете страни, се предвижда издаване на многократни визи със срок на валидност до една година на турски граждани, които имат значителен принос в развитието на тези отношения и поддържат активни делови контакти с български търговски фирми.(news>bg-23.03.2007)

Публикуване на коментар

StatCounter

Our Blogger Templates

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP