Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство!

Orient Radio Bg Online / Canli

Турската реформа за социално осигуряване не е лесна задача

Усилията на правителството да реформира системата за социално осигуряване в страната среща една след друга различни пречки. Граждански организации и известни учени твърдят, че предложените промени противоречат на европейския социален модел, докато профсъюзите се оплакват, че промените ще ощетят непривилегированите. През декември съдебно решение определи, че законът нарушава конституцията. Очаква се по-нататъшно забавяне предвид на предстоящите избори.

Дениз Гунген

Пакетът от нови реформи в социалното осигуряване на Турция бе представен през юли 2004 г. и предизвика критика от страна на организации на гражданското общество и представители на научната общност поради редица причини. Едно от възраженията е, че предложените реформи не отговарят на стандартите на ЕС, въпреки твърденията за противното от страна на министъра на труда и социалното осигуряване Мурат Басесджиоглу.

През 2005 г. Басесджиоглу обеща, че неговото министерство "ще се стреми към пакет от реформи, които да съответстват на европейския социален модел".

Европейският социален модел не се състои от общ пакет от правила, налагани на страните-членки от институциите на ЕС. Той датира от 2000 г., когато членовете на ЕС организираха среща в Лисабон, за да разработят план за действие и развитие за бъдещето на Съюза. Те се споразумяха да координират социалните си политики чрез процес на управление, наречен Открит метод на координация, основан на доброволно участие и на норми и принципи на най-добрите практики на страните-членки.

Тъй като процесът е открит, доброволен и гъвкав, може да се окаже трудно да се определи дали предложенията, представени от турското правителство всъщност отговарят на критериите. Критиците обаче твърдят, че подготовката на пакета от реформи се характеризира с ограничен диалог между заинтересованите страни и недостатъчно сътрудничество с правителството.

Това доведе до недемократичен процес на формиране на политиката, което не отговаря на европейския социален модел и дискриминира уязвимите слоеве на обществото, настояват те.

Пакетът, предложен от Басесджиоглу съдържа няколко елемента. Общият план за здравно осигуряване ще се основава на месечни вноски от бенефициентите. На уязвимите слоеве от населението ще се отпускат социални помощи. Единна пенсионна система ще предотврати дублиране на плащания от различни организации за социално осигуряване.

Цялата система ще бъде администрирана от една организация за социално осигуряване в сътрудничество с подклонове, които ще отговарят за разпределението на помощите.

Според Ахмет Аксу, председател на профсъюза Мемур-Сен "пакетът от реформи предлага значително намаление на месечните добавки за уязвимите слоеве на обществото. Особено силно засегнати ще бъдат младежите, възрастните и вдовиците."
"Това положение може да доведе до несъответствия и хаос в страната", предупреди той.

Гражданските организации отбелязват, че държавните разходи на страните-членки на ЕС растат по отношение на техния дял в националния бюджет и БВП. Сред 25-те страни-членки на ЕС (с изключение на новоприетите България и Румъния) делът, определен за държавни разходи е почти 20 % от БВП и 40 % от бюджета. От десетте страни, които се присъединиха към ЕС през май 2004 г. този дял възлиза на 17 % от БВП и 37 % от бюджета.

От своя страна турското правителство отпусна само 4,5 % от БВП или 13,8 % от бюджета за финансиране на системата за социално осигуряване през 2004 г. Пакетът от реформи предлага още по-голямо намаление на този процент.

Главната цел на правителството е да "елиминира финансовите проблеми, а не да реши фундаменталните проблеми на системата за социално осигуряване", твърди Кадир Ариджъ от Университета "Гази".

Еринч Йелдан, един от най-продуктивните учени в Турция е съгласен с Ариджъ. Пакетът от реформи, заявява той, се разбира най-добре в контекста на "загрижеността за финансовата стабилност" от МВФ.

Междувременно през декември 2006 г. Конституционният съд на Турция реши, че някои от разпоредбите на закона за социално осигуряване нарушават турската конституция, особено онези, засягащи правата на държавните служители. Лидерите на синдикатите приветстваха това решение. Биркан Акилдиз, председател на Каму-Сен, Конфедерация на съюзите на държавните служители, заяви, че решението "оправдава" тяхната загриженост.

Исмаил Хаккъ Томбул, председател на КЕСК, Синдиката на държавните служители, отиде още по-далеч. Според него съдът "би трябвало напълно да отхвърли закона".

Отговорът на Басесджиоглу бе, че неговото министерство "уважава решението" и сега ще реши как да действа занапред.

Правителството настоява, че работи върху постигането на социален консенсус, който е един от индикаторите, контролирани от ЕС. Пакетът от реформи, както Басесджиоглу заяви наскоро на конференция в Атина "е решаваща тема, която ще повлияе върху бъдещето на Турция през следващите 25 до 30 години." Той заяви, че неговото министерство няма "да настоява за едно-единствено решение и да бърза с приемането на закона", без да вземе предвид мнението на други заинтересовани страни.

След решението на Конституционния съд, реформата на социалното осигуряване трябваше да започне през януари 2007 г. Сега тя е отложена за 2008 г. Министерството на труда "ще вземе предвид решението, ще потърси колкото е възможно по-широк консенсус и ще работи дотогава върху закона", заяви Басесджиоглу.

В момента турският парламент е зает с предстоящите президентски избори, насрочени за началото на май, след което се очаква да бъдат проведени национални избори през ноември. Последните могат да бъдат проведени и по-рано. Тъй като вниманието и енергията ще бъдат насочени към политиката през следващите няколко месеца, реформата на социалната система се очаква да се забави.

Това съдържание е изготвено специално за SETimes

(Southeast European Times – 30/04/07)

Публикуване на коментар

StatCounter

Our Blogger Templates

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP