Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство!

Orient Radio Bg Online / Canli

Турция увеличава обществените си разходи

Мултимилиардна правителствена програма ще облекчава фискалната политика

Винсънт Боланд, Анкара

Турското правителство очерта програма за обществените разходи, която възлиза на милиарди долари. Идеята е да се облекчи фискалната политика след сключването на ново, по-либерално споразумение с Международния валутен фонд (МВФ). За целта финансовото министерство ще ревизира някои от ключовите си бюджетни разчети за периода 2008-2012 г. и ще пусне в обращение 17 млрд. нови турски лири (13,4 млрд долара) за инвестиции в инфраструктурата. Тези действия свидетелстват еднозначно за намерението на правителството да се измъкне от политическата криза, от една страна, и да се отскубне от стриктния контрол на МВФ, от друга. Тъкмо поради тази причина кабинетът в Анкара се нагърбва с амбициозната програма за обществени разходи. По-голямата част от нея ще се фокусира към неуредените югоизточни райони на страната. Способността на правителството да инвестира в инфраструктура се сви от 2002 г. насам след взимането на заем от МВФ в размер на 10 млрд. долара. По силата и логиката на тази сделка съществуват стриктно набелязани цели по отношение на обществените финанси. Най-прекият ефект от всички тези мерки беше първичният бюджетен излишък (преди изплащането на лихвите), който преди прокарването на реформите бе в размер на 6,5% от брутния вътрешен продукт (БВП).Финансовият министър Кемал Унакитан заяви, че целта на правителството е този първичен излишък да намалее до 3,5 на сто за 2008 г. и до 2,4 на сто до 2012-а. Повишените нива на обществените разходи няма да внесат особени сътресения в турската икономика, която оперира със 750 млрд. лири. Това, което може да притесни инвеститорите обаче, е, че планираната програма съвпада с цялостното забавяне на икономиката. На този фон може да се наложи централната банка на Турция да увеличи плавно лихвените проценти този месец, за да обуздае инфлацията, която към настояща дата е 9,7%. Паричната политика ще се затегне за сметка на разхлабването на фискалната. 5-годишната инвестиционна програма включва учредяването на фондове, които да стимулират селскостопанската продукция и да оказват възпиращ ефект относно рязкото поскъпване на хранителните стоки. Предполага се, че новото споразумение с МВФ ще предполага надзор на фискалната политика, но това няма да включва гаранционните фондове. Турският министър на икономиката Мехмед Симсек заяви, че новата спогодба с МВФ представлява пътна карта за следващите няколко години, която позволява динамизиране на инвестициите в инфраструктурата, удържане на инфлацията и предпазване на дефицита по текущата сметка от влошаване.


Inform,07.05.08

Публикуване на коментар

StatCounter

Our Blogger Templates

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP