Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство!

Orient Radio Bg Online / Canli

Iste Istanbul'un en zengin 50 mahallesi!

Esen EVRAN

Turkiye'de ilk defa bir sehrin tum mahalleleri taranarak, toplam harcama potansiyellerinin ortaya kondugu bir rapor haz?rland? Buna gore Istanbul'un en zengin 50 mahallesi toplam mahallelerin yuzde 4'unu, harcama potansiyelinin ise yuzde 25'ini olusturuyor ..
Istanbul'un Turkiye perakende harcamalar?ndaki gucunu, al?sverisi merkezlerine, her y?l gelen onlarca yabanc? markaya ve ac?lan luks restoranlara bak?p tahmin edebilirsiniz. Peki ya Istanbul'a yap?lan bunca yat?r?m, hangi semtlerden para cekmeyi dusunuyor? Bu sehrin en fazla harcama potansiyeline sahip ilcesi ya da mahallesi hangisi? Iste magaza acmak, ya da yat?r?m yapmak isteyenler icin Turkiye'de ilk kez Istanbul'un "Mahalle Analizi" haz?rland?. Buna gore Istanbul'un, s?n?rlar?nda en fazla gelir bar?nd?ran ilcesi y?ll?k 11 milyar YTL ile Kad?koy, en zengin mahallesi ise 1 milyar YTL ile Icerenkoy. Istanbul'un butunune bak?larak verilen yat?r?m kararlar?n?n, "at?l yat?r?mlar" yaratacag?n? soyleyen Rea Gayrimenkul Yonetim Kurulu Baskan? Levent Kucuklerli'nin, "Bir hane, ortalama gelirinin yuzde 20-30'unu kiraya ya da ev taksidine verir" gercegiyle yola c?kt?g? ve sehrin 710 mahallesinde kiralar ile arazi metrekare rayiclerini derledigi arast?rmada mahallelerin toplam geliri yan?nda hane bas?na dusen ortalama gelir de yer al?yor.

ICERENKOY ILK SIRADA
Arast?rma bulgular?na gore Istanbul'da, toplam 12 milyon 115 bin nufus, 3 milyon 145 bin hane, y?ll?k 100 milyar YTL toplam y?ll?k geliri ifade ediyor. Kira, egitim ve sagl?k c?kt?ktan sonra perakende sektorune 50 milyar YTL'lik harcanabilir gelir kal?yor. Tek bas?na Turkiye perakende harcamalar?n?n yaklas?k yuzde 25'ini gerceklestiren Istanbul bu potansiyeliyle baz? kucuk Avrupa ulke perakende harcamalar? ile k?yaslanabilir bir buyuklukte. Say?sal buyukluk olarak Istanbul'un en yuksek toplam harcama potansiyeli olan ilk 50 mahallesi, mahalle toplam?n?n yuzde 7'si iken, toplam perakende harcama potansiyelinin yuzde 25'ini olusturuyor. Istanbul'un y?ll?k toplam geliri en yuksek ilcesi 744 bin nufus ve 232 bin haneye sahip toplam 11 milyar YTL gelirli Kad?koy. En zengin ilce ise gectigimiz hafta Glock marka silahlar?n yakaland?g?, 1 milyar YTL gelirli Icerenkoy. Icerenkoy'un toplam hane halk? geliri ise pek cok mahallenin alt?nda, 3 bin 700 YTL. Ornegin ayn? ilcedeki Suadiye'de hane halk? geliri 5 bin 500 YTL'ye, Fenerbahce'de ise 7 bin 700 YTL'ye c?k?yor.

Sabah,19.05.08


Icerenkoy is the richest district of Istanbul

Icerenkoy is selected as the richest district in Istanbul.

A real estate company prepared a list of the richest districts in Istanbul, Icerenkoy is at the top of the list with an annual income of 1 billion YTL.

yildiz

Here are 50 richest districts of Istanbul

A report has been prepared after scanning all districts and neighborhoods in a city in Turkey in terms of expenses for the first time.

The power of retail expenses in Turkey can be estimated by looking at shopping centers, tens of foreign brands and luxurious restaurants. But which district is at the target of such investments? "A district analysis of Istanbul" has been prepared for the first time in Turkey for those who want to open a store or make an investment. According to the results of the analysis, a total population of 12 billion in Istanbul has a total annual income of 100 billion YTL. The district with the highest annual income is Kad?koy, with an income of 11 billion YTL with a population of 744 thousand. The richest district is Icerenkoy with an income of one billion YTL.

Inform,19.05.08

Публикуване на коментар

StatCounter

Our Blogger Templates

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP