Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство!

Orient Radio Bg Online / Canli

Представиха проект за насърчаване на района Странджа - Йълдъз

Ямбол. Основните дейности по проекта „Насърчаване на устойчивото развитие в планинския район Странджа-Йълдъз” представи на пресконференция в конферентната зала на Областна администрация екипът, реализиращ проекта, предаде кореспондентът на за радио "Фокус"- Сливен в Ямбол. Презентация пред медиите направи Снежана Костадинова –ръководител на екипа. Проектът се прилага от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като дейностите се осъществяват от консорциум, включващ фирмите АГРИФОР Консулт /Белгия/ и Ей Си Джи ООД /България/. Основен бенефициент по проекта е Министерството на земеделието и продоволствието. Проектът покрива с различни дейности района на Странджа-Сакар и териториите за трансгранично сътрудничество с Турция /в областите Ямбол, Бургас, Хасково/ и се прилага в периода до края на месец ноември 2008 г. Дейностите са разпределени в четири основни компонента - подготовка на план за устойчиво развитие, създаване на българо-турска „Зелена мрежа”, осъществяване на мониторинг на проекти по грантова схема ФАР – Трансгранично сътрудничество /ТГС/ България – Турция, както и провеждане на информационни дейности. Планът за устойчиво развитие ще включва мерки, които подкрепят устойчивото развитие на територията и същевременно могат да се включат в други местни документи, с оглед осигуряване на тяхното финансиране. Такива са например екологични инвестиционни мерки, които могат да се прилагат чрез стратегиите на местните инициативни групи, Плановете за управление на местата по НАТУРА 2000, Плановете за управление на защитени територии; мерки, които могат да се финансират в рамките на проекти по Програма ФАР- ТГС България – Турция и Програмата за развитие на земеделието и селските райони в Странджа-Сакар. В рамките на проекта ще се разработят и три пилотни проектни предложения, които да демонстрират възможностите за финансиране на мерките, предложени в плана. Пилотните предложения ще бъдат насочени за кандидатстване по оперативните програми „Околна среда” и „Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските райони. Проектът включва дейности за насърчаване на сътрудничеството между партньори от двете страни на българо-турската границата чрез институционалното създаване на зелена мрежа Странджа – мрежа от български и турски институции, експерти и други заинтересовани лица, които си сътрудничат за прилагането на дейности, подкрепящи устойчивото развитие и защитените територии от двете страни на границата. Чрез този проект се цели още оказването на помощ на Изпълнителната агенция при осъществяването на мониторинг на 13 проекта, получили безвъзмездна помощ по грантовата схема ФАР ТГС 2005 „Насърчаване на устойчивото развитие в района на Странджа планина”.
По време на пресконференцията бяха представени и дейностите за подпомагане на кандидатстването по проекти на потенциални местни инициативни групи от района.
Дора СТОЯНОВА

Inform,16.05.08

Публикуване на коментар

StatCounter

Our Blogger Templates

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP