Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство!

Orient Radio Bg Online / Canli

Да намериш себе си!

Ще ти разкажа за Аполон и за словата Gnoti Seavton (Познай себе си-надпис на храма на Аполон в Делфи.Според легендата когато мъдрецът Хилон попитал:"Кое е най-важно за хората?Делфийският оракул му отвърнал:"Познай себе си.")Също така ще ти разкажа за големия философ Сократ,който не можел да откъсне очите си оте тези две думи,когато един ден минал покрай храма на Аполон.Познай себе си-двете думи,които разкриват причината,поради която е била създадена цялата вселена.Първо бих искала да ти разкажа за розата близначка на Артемида,близначката,за която нито Артемида,нито Омир са знаели. Според легендата един ден Артемида научава от майка си,че има близначка,която е напълно различна от нея.Тя напуска дома си,за да я търси,прекосява океана и влиза в една розова градина,където е помолена да умре с неочаквана и сладка смърт.Преданието разказва,че за да намери своята близначка трябва да чува гласа на розите. След като прекарва известно време в градината Артемида се връща вкъщи и намира един ключ,който ще я отведе при нея.Тя страшно се радва,но и радостта и все още не е помрачена.Не спира да се пита:"Беше ли чуването на розите само мит?"Но след това си спомня какво и бил казал градинарят през първия ден в градината и сърцето и намира покой. "То (чуването на розите) е отпечатено в сърцето ти,рекъл градинарят.Сега може да не се вижда,но когато дойде подходящото време,ще се появи."

"Изгубената роза",Сердар Юзкан,старница 205

Публикуване на коментар

StatCounter

Our Blogger Templates

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP