Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство!

Orient Radio Bg Online / Canli

България изрази несъгласие с някои от въведените от турската страна ограничения за български превозвачи

 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” уведомява всички български превозвачи на товари, че считано от 1 септември 2008 г. турската страна въведе няколко условия и ограничения за български превозвачи, извършващи превози на товари до, от и транзит през нейната територия.
    
    С официална нота българската страна е изразила несъгласие с предприетите от турска страна мерки, с изключение на въведените от тях такси за транзитни превози. Същата позиция е изразена и в писмо до генералния директор на ГД „Сухопътен транспорт” към Министерството на транспорта на Република Турция Талат Айдън. В него се предлага тези въпроси да бъдат разгледани на Смесената българо-турска комисия по автомобилен транспорт, съобразно изискванията на действащата от 1977 г. двустранна Спогодба за международен превоз на пътници и стоки по шосе. Взетото решение от турска страна за въвеждане на изброените по-долу условия и забрани (с изключение на въведените от тях такси за транзитни превози) е в противоречие на действащата спогодба. Българската страна си запазва правото за въвеждането на реципрочни мерки.
    
    Въведените от турска страна условия и ограничения са следните:
    1. Заплащане на такса от 83 евро за еднократно транзитно преминаване през нейната територия.
    2. Заплащане на такса от 83 евро за всеки двустранен превоз на товари.
    3. Забрана за влизането през нейна територия на конвенционални товарни автомобили отговарящи на степен на екологичност Евро 0 или по-ниска.
    4. Не се допуска и влизането и излизането на територията на Република Турция на комбинация от товарни превозни средства (влекач – ремарке/полуремарке), когато са с различна чуждестранна регистрация. Например: влекач с българска регистрация и ремарке/полуремарке с гръцка.
    
    Таксите за транзитни и двустранни превози се събират само на входните гранични пунктове за територията на Република Турция.
    
    Тези условия и ограничения не касаят товарните автомобили, извършващи превоз с ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.


Inform,Септември 2008г.

Публикуване на коментар

StatCounter

Our Blogger Templates

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP