Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство!

Orient Radio Bg Online / Canli

Търсят консултант за българо-турски проекти

Моника Стоянова

408 000 евро ще получи консултантът по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е обявило обществена поръчка за това в последния брой на Държавен вестник. Спечелилият ще трябва да окаже техническа помощ при изготвянето на поне 17 готови проекта за финансиране от Структурните фондове. Гаранцията за участие е 3400 евро, а офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 20 октомври. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца след подписване на договора. Едно от изискванията към кандидат-консултантите е да имат минимален приход за предходните три години от 1,6 млн. лв.Проектът е разделен на два етапа - потенциални бенефициенти кандидатстват с проектни идеи и пълна подготовка на избрани проекти. През 2008 г. ще се изпълняват проектите от финансовия меморандум от 2006 г. Схемите за безвъзмездна помощ за изпълнение през тази година по ФАР 2008 са 10, по две във всяка трансгранична програма, и са на обща стойност 24 645 млн. евро. Трансграничното сътрудничество между България и Турция се отнася за българските региони на Бургас, Ямбол и Хасково. Единият от тях е за интегрирана грантова схема за устойчиво развитие на граничния регион между двете страни. Общата му стойност е 1,6 млн. евро като 75% от тях са безвъзмездна помощ. Другият проект е съвместен фонд за малки проекти. За него са предназначени 651 хил. евро, но тук грантът е 90%.

Inform,септември 2008

Публикуване на коментар

StatCounter

Our Blogger Templates

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP