Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство!

Orient Radio Bg Online / Canli

Турция увеличава БВП на глава от населението 3 пъти за 5 години

Турският държавен министър на икономическите дела Мохамед Шимшек заяви, че благодарение на либералната стопанска политика на сегашното правителство страната е увеличила брутния доход на глава от населението 3 пъти само за период от 5 години. На заседание на Консултативния инвестиционен съвет на Турция въпросният министър е отбелязал, че през 2002 г. цифрата е била 3 300 долара, дакото през 2007 г. тя вече е 9 900 долара. Той е прогнозирал, че ако параметрите на развитие на националната икономика продължат със същия темп, то през 2010 г. този показател ще е вече 12 000 долара.

Шимшек е акцентирал върху факта, че правителството е положило огромни усилия и е гарантирало постоянен ръст на икономиката от 6,7% годишно. Именно той стои в основата на добрите икономически характеристики и най-вече на повишаването на жизнения стандарт на обикновения гражданин.

Inform,юни 2008

Публикуване на коментар

StatCounter

Our Blogger Templates

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP