Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство!

Orient Radio Bg Online / Canli

200 турци строят магистрала “Люлин”

1136 разрешения за работа на чужденци от 41 страни са издали за шест месеца от Агенцията по заетостта. Най-голям е броят на турските граждани - 618. 184 души от тях се трудят на магистрала "Люлин", съобщиха от агенцията. Те са били "внесени" от инвеститорите, които строят пътя.
Разрешенията им са били издавани двукратно през май и през юли. Няма бюрократични пречки пред работодателите, които желаят да работят с чужденци, категорични са от Агенцията по заетостта. Във всички случаи разрешенията се издавали за време, по-кратко от законно установения срок.
Работодателят внася такса от 600 лв. в държавния бюджет по сметка на АЗ. За да бъдат защитени интересите на българските работници, за 15 дни се прави пазарно проучване. Искане за наемане на чужденец може да се подаде само ако няма регистриран българин, подходящ за заявената позиция, обясняват още от Агенцията по заетостта. От ведомството посредничат и на български граждани за работа в чужбина. Споразумения за внос и износ на работна ръка са подписани с Германия, Швейцария, Испания и Франция. През тях с договори са тръгнали на гурбет с различна продължителност 3723 български граждани само за първата половина на тази годината. По спогодбата с Германия, подписана през 1991 г., агенцията е регистрирала за същия период 30 договора и 6 анекса към предишни договори. По друга спогодба от 1992 г. за 6-месечието 130 са се явили на интервю за посредничество за работа и 44 са намерили работодател.
По споразумението, подписано през 2005 и продължено през 2008 г. за срочна трудова заетост в областта на туристическия бизнес и в домакинства на възрастни и инвалиди, пак в Германия, 907 българи са получили договори за сезонна заетост в хотелиерството и ресторантьорството, от 1752 кандидати за интервю в селското стопанство 360 са намерили работодател, 56 са станали домашни помощници. Агенцията по заетостта посредничи и за летните бригади на студенти в Германия. С Чехия също от 2000 г. има сключено споразумение за взаимно наемане на работна ръка. С Португалия спогодбата е от 2002 г., а през следващата е била подписана такава за размяна на стажанти с Люксембург. 12 са заминали като стажанти във Франция по споразумение от 2003 г. Същата година е подписана и спогодба с Испания за регулиране на трудовата миграция между двете държави. С договори за сезонна заетост там са заминали 2412 българи, а с едногодишни - 95.

Inform,12.08.08

Публикуване на коментар

StatCounter

Our Blogger Templates

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP