Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство!

Orient Radio Bg Online / Canli

ДПС – поглед отвътре

Боряна Димитрова, агенция "Алфа рисърч

От 8 до 20 август, социологическа агенция Алфа Рисърч проведе поредица от дълбочинни интервюта и представително количествено проучване сред 560 потенциални избиратели на ДПС в районите Благоевград, Добрич, Кърджали, Силистра, Търговище, Шумен и Хасково. Макар и да няма претенциите да обхваща всички аспекти от сложната икономическа и социално-политическа картина в тези региони, изследването показва някои интересни тенденции, които очертават възможните варианти в политическото поведение на твърде изолираната, несловоохотлива и обикновено страняща от външно внимание турска общност у нас.

Жизнен стандарт, икономическа диференциация и .... оптимизъм
Около 70% от турците в България живеят в селата, близо 55% са с основно образование. В голяма степен това определя сравнително ниският им икономически статус и трудната адаптация към икономическите отношения на прехода. През последните години обаче, тенденциите и при тях са не по-различни от наблюдаваните в национален план.
От 2001 до 2008г. безработицата сред турския етнос спада три пъти – от 41 на 16%.
В структурата на заетостта доминира строителството (30%), производството и търговията (около 25%), селското стопанство (20%). Служителите в администрацията нарастват от 4 на 9 на сто, частните собственици са около 5%, колкото е делът им и сред цялото население.
Диференциацията между бедни и богати нараства, въпреки че само една относително малка част живее в големите областни центрове, където стандартът на живот е най-висок. С най-добри финансови показатели са хората, които работят на повече от едно място – често се съчетават администрация и земеделие, търговия и производство, администрация и дребен бизнес и пр. "На дъното" са работниците в селското стопанство и пенсионерите. Ако говорим в обективни икономически показатели, турският етнос днес е между българите и ромите. В редица отношения обаче, като например структура на заетост и икономическа активност, той се доближава много повече до българския, отколкото до ромския.


Турците са доволни като цяло от начина, по който се променя живота им през последните години. А в сравнение с мнозинството от населението, са направо "ултра оптимисти".

Само 24% от турските домакинства определят живота си като променящ се към по-лошо,
а 35% - към по-добро.
67% се надяват да бъдат по-добре материално през следващите две-три години. Такива са очакванията им и за населеното място, в което живеят.


В рекапитулацията обаче, неизменно присъства оптимизмът,
въпреки проблемите: "пътища направиха, водопровод в селото пуснаха, младите роптаят, ама не знаят в Балкана колко е тежко. За всички е трудно, но нещата общо-взето вървят"; "от две години няма безработица и нещата вървят към по-добре", "не вярвам много на политиците, но работата ми е добра, като няма напрежение между хората, нещата вървят"....


При него обаче е налице нещо много съществено – усещане за движение, за промяна, включително и перспектива за по-нататъшна промяна не просто в материалния, а в цялостния социален статус на турската общност.
Това е, което я прави по-голям оптимист от българите, които не виждат промяна в статуса си на граждани – не се възприемат нито като по-ценени, нито като по-зачитани, нито като по-овластени.


Позитивно настроени,
турците разбираемо са значително по-слабо критични както към собствената си партия, така и към управлението като цяло.

За момента ДПС продължава да се радва на електорален комфорт, за който останалите партии могат само да мечтаят.
53% от неговите потенциални избиратели се доверяват на правителството, 45% - на ДПС, също толкова - на местните власти. Единственото по-ниско доверие е към собствените им депутати (33%), но и то е далеч над средните стойности за страната. Частично, но само частично,
тази подкрепа се дължи на усещането за възходящо движение и промяна в цялостния социалния статус, за които вече говорихме.
Самата тази промяна обаче не е нито толкова голяма, нито еднакво силна за отделните представители на турската общност, че да мотивира политическа подкрепа, независимо от отнемането на икономически ресурс и явното облагодетелстване на политическия елит.
Политическо-патриархалната симбиоза на вота за ДПС
Онова, от което ДПС черпи своя гарантиран резерв, е възможността, когато икономическата аргументация забуксува, да апелира към по-фундаментални ценности и по-дълбоки страхове на турската общност – религия, етническа идентичност, съхранение на обичаи и традиции. В това отношение реакциите на турските избиратели и до ден днешен са еднозначни.
За кого гласувам? - за ДПС, че иначе може да стане страшна работа. Може да се сменят партиите и да забранят религията ни, да се повтори онова, което беше преди..
Обобщените резултати възпроизвеждат тези нагласи. Два са основните мотива за вот в полза на ДПС - 27%, "защото се грижи да живеем по-добре", 23% - "защото защитава религията и обичаите ни". 44% са на мнение, че най-голямата опасност за България е да дойдат на власт партии "които да посегнат на религията ни". В това отношение атаките на Атака оказват голяма услуга на ДПС. 68% от турците са убедени, че има партия, която е техен враг и това е Атака. Двусмисленото отношение на останалите партии към нея не допринася нито за разсейване на тези страхове, нито за дистанциране от "защитника ДПС".

Цялата статия ТУК

Публикуване на коментар

StatCounter

Our Blogger Templates

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP