Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство!

Orient Radio Bg Online / Canli

Наплив от изселници пред НОИ, вадят документи за стаж

August 2008

Местното териториално поделение на НОИ отчита напоследък наплив от изселници в Турция. Хора с двойно гражданство атакуват институцията, за да си вадят документи за трудов стаж, трупан от времето, преди да тръгнат за южната ни съседка и да получат гражданство там.

Напливът е резултат от приетото от турския осигурителен институт решение, според което изселниците от България, установили се в Турция след 1 януари 1989 година, могат да откупят годините, които не им достигат за пенсия срещу минимална сума.15_08_2008_ruso.jpgСрокът за издаването на необходимия документ в РУ „Социално осигуряване“ е две седмици, като за заявлението се плаща такса от 12 лева.

Трудовият стаж на изселниците от България досега не се признаваше в Турция при пенсиониране.

231 са предприятията, фирмите и организациите без правоприемници, чиито архиви се съхраняват от РУ „Социално осигуряване“. Всекидневно се издават множество заявления за пенсиониране, като общият им брой към момента надхвърля 1146. Най-често преобладават кандидат-пенсионери, търсещи своя осигурителен стаж и доход в най-силните три години, докато са работили. Значително по-малко са онези, които искат справки за десетгодишен период.

В момента служителите на РУСО сканират и „качват“ архивните документи на електронен носител. Целта на мероприятието е да бъде изградена национална база данни от старите документи, за да може да се облекчат хората. Когато процесът приключи след две години-три, всеки кандидат-пенсионер ще има възможност да се възползва от електронното си досие, без да му се налага за справка, доказваща осигурителен стаж и доход, да пътува до различни териториални поделения на НОИ в цялата страна.

Галина МАРИНОВА

Inform

Публикуване на коментар

StatCounter

Our Blogger Templates

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP