Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство!

Orient Radio Bg Online / Canli

ВЪЗСТАНОВЕНА Е ДЕЙНОСТТА НА ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „РЕДЖЕБ КЮПЧЮ” ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „ЮМЕР ЛЮТФИ”

[2008-08-19]За председател на Литературен клуб „Реджеб Кюпчю” при читалище „Юмер Лютфи” е избран поетът Дурхан Али. Това стана на проведеното на 15 август събрание в сградата на читалището. Над 30 творци, представители на турската етническа общност, обосноваха необходимостта от литературен клуб, чрез който да водят пълноценен творчески съюзен живот. На събранието беше приета програма на клуба, като първата проява ще бъде организиране на поетична вечер в чест на Свещения Рамазан байрам. Следващата конкретна проява е издаването на Поетична антология, в която ще бъдат включени стихотворения на всички поети – етнически турци от Източните Родопи. Неин съставител и редактор ще бъде писателят Мюмюн Тахир, член на Управителния съвет на Съюза на българските писатели, който на събранието беше единодушно избран за почетен председател на Литературен клуб „Реджеб Кюпчю”.
По време на събранието творците твърдо заявиха, че творчеството им закономерно трябва да заеме достойно място в съвременната словесна култура на нашата страна.
„Много са изворите на враждебността, несъгласието, високомерието спрямо съседите, стремежът непременно да се подчертаят различията в полза на подчертаващия, макар те да са етнокултурни, а не антропологични.
Но все повече хора търсят и намират светлината, все повече човеци жадуват мъдрост и яснота. Затова съм убеден, че с общи усилия ще издигнем духовността в най-висша ценност и ще намерим верния път към Твореца. На нас ни е крайно наложително взаимно да се опознаваме”, каза Мюмюн Тахир, председател на читалище „Юмер Лютфи” и продължи: ”Сократ е казал: “Няма лоши хора, а само такива, които не се познават”. Взаимното ни опознаване е крайно наложително днес. Обратното е причина и за недоверието, и за несъпричастието, и за равнодушието. Важното е, че човешката жажда за съвместност, за единение и взаимност надделява и аз вярвам, Литературен клуб при читалище „Юмер Лютфи” ще постигне това. Азбучна истина е, че само чрез възвишения опит на духовността човекът най-пълно и истински може да съпреживее другия човек. А ние искаме да живеем заедно, бидейки разлчини.”


Inform

Публикуване на коментар

StatCounter

Our Blogger Templates

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP