Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство!

Orient Radio Bg Online / Canli

Семейната институция при турците

Без съмнение въпроса можем да го разгледаме и като "семейството в турското общество", но имаме една причина да не го правим: това е една институция в нашето съвремие, обхващаща всички страни и земи, в които живеят турци. Вече почти век институцията семейство при турците е единственият най-важен фактор за запазването им в глобализиращия се свят. Турското семейство, където и да се намира - в Европа или Америка, си остава истински наследник на османското семейство. А османското семейство е важен елемент на последната от традиционните империи и това е явно - от изток до запад, от север до юг, съставящите тази империя народи, свързани с различни религии и говорещи различни езици, имат някои общи черти.

Измежду тези общи черти основната е семейството. Днес в тази най-малка обществена единица при турците можем да познаем характерни черти на много други народи.

Без съмнение в тази империя, от една страна, арабската урбанизация, т.е. родовите кланове, от друга страна, градовете на брега на Адриатическото крайбрежие и на Балканите дават съществен принос за формирането на семейството като институция, но на челно място в този процес се намира една от световните столици - Истанбул. Явно е, че хората в толкова различни точки на местоживеене ще бъдат подложени на много разнообразно благоустрояване, ще покажат различни общностни черти. Но въпреки всичко семействата от турските общности по света винаги в най-голяма степен приемат влиянието на Истанбул - този мощен културен и морален коректив за турците. Основната идея на хората в този метрополитен за семейството, връзката вътре в семейството, ролята на семейството в живота на отделния човек ще откриете и днес в селата и градовете по поречието на река Дунав, в коритото на река Ефрат, по ръбовете на Кавказ, в пустинята Негеф, в Европа и Америка. По-точно при условие, че знаете някои правила, закони и традиции на турците, трябва да очаквате, че навсякъде е необходима препоръка за утвърждаване на вашето действително състояние в обществото. А препоръка може да получи само този, който има произход и род и е член на малка обществена единица - семейството.

Казва се, че женитбата на турците е мисия зрелост - за поемане на повече отговорност пред семейството и общността и човечеството. Турското семейство е патриархално и се създава основно с религиозна процедура. Това е една регистрация. Задължителен ли е религиозният брак? Да, задължителен е, защото пред Господ клетвата е тежка. Най-важният елемент, който съставя семейството в това общество, без съмнение е жената. Съществуват някакви относителни теории относно начина на живот на турската жена. Те може да се появят донякъде поради погрешността на съвременните извори, поради погрешното им тълкуване и донякъде поради говоренето наизуст. Затова трябва да се спомене: според гореспоменатите теории жената в турското семейство се забелязва на втори план, защото се преекспонира представата за жените на араби, афганци и др. върху всички мюсюлмански жени. Без съмнение не е правилно да поставяме под общ знаменател начина на живот в далечна Арабия с Босна, бреговете на Дунав и Среден Анадол.

Първо, тази легенда "мюсюлманката в клетка" не е много вярна. Защото в турската общност жената излиза свободно навън от къщата си. Същото състояние се забелязва и на обществените места. Изключения има, но турската жената ходи на пазар, дори и на работа. На някои определени места естествено продължава чувствителността относно това да не се излиза навън.

Махалата - основен елемент за семейството

За турското семейство, като наследник на османското, в някои западни научни среди се казва, че е "семейство тип общност". Т.е. едно голямо семейство. Това е донякъде неправилен социологически предразсъдък. Смята се, че в общество, което се препитава предимно със земеделие, ще има големи семейства. Обаче не е съвсем така. Особено след 19 век до днес в градове като Истанбул и в турската диаспора вече преобладават малките семейства. Семейство тип костилка, т.е. тип семейство, което се състои от майка, баща и деца.

Обаче да не забравяме тази особеност: и в предишните векове в Османската империя, даже да се забелязва семейство тип костилка, махалата играе най-важната роля. За османското семейство тогава и за модерното турско семейство днес е основен елемент, основна платформа. Има си причини за това. Първо, което и да е семейство, настанило се в махалата, трябва да извоюва авторитета и одобрението на другите комшии. Според неписаните правила и традиция другите комшии имат права да контролират това семейство, да предупреждават за неприемливи действия и да го изолират. Тази процедура винаги се практикува. Т.е. спокойствието и редът в махалата са много важни. Значи е възможно да съществува монотонност, едно сходство в начина на живот, в културата. В много квартали, в съседни къщи, хората не се карат на висок глас, защото махалата не трябва да чува това. Хората живеят в махалата, за да са заедно с другите. Това е много важна особеност.

Едно дете, нов член на семейството, се ражда в махалата. В момента, в който се роди, хората, които идват да честитят, са от махалата. Помагащите на родилката са хората от махалата. Детето расте и ходи в махаленското училище.

Какво ще кажат хората от махалата?

Сватбата в една махала е работа на обществото. Трупът на никой покойник не остава непогребан. При болест никой не остава сам. За всеки има място, където ще намери помощ и подкрепа. Така че махалата се меси и в начина на живот на хората. Мисълта "Какво ще кажат хората от махалата?" е много важна обществена институция и функционира с пълна сила. Това са неща, останали от онази епоха, но се простират и до днес с единствената разлика за турците от диаспората, че живеят малко по раздалечено едни от други сред чужди в кварталите. Днес ние донякъде поради живеенето в блокове, донякъде поради начина ни на живот и поради икономическото състояние пренебрегваме институцията, наречена махала, унищожаваме я. Даже хора, които живеят в един блок, не познават този принцип на живеене заедно, не могат да водят този начин на живот. Само да си зададем въпроса колко от нас поздравяваме съседите с “добър ден”, “добър вечер” и т.н., без да очакваме те да го направят.

Турското семейство има много важна еволюция. Всъщност семейство и еволюция са много противоположни понятия, защото семейството е институция преди историческо познание и откритие. Тя е най-дейната, най-консервативната институция на човечеството, но тя си има своя еволюция. Турското семейство живее заедно с поколението и хората от махалата. Икономическите активи, дейности се осъществяват по този начин и съществува една подкрепа. Да си зададем въпроса колко от нас пазаруват от махленската бакалия и магазин на комшията или родственика, ако ние сме му клиенти, и той ще ни бъде в помощ, когато е нужно. Само така и постепенно могат да се изградят стабилни взаимоотношения в общността и махалата. Поради появата на големия град и преселванията започва да се нарушава тази система, но трябва да се отбележи, че както във всички консервативни общества, тази тема е една от най-болезнените и за турските общности по света.

Inform,

18 August 2008, Monday
ЕРДОАН ЮСРЕФ ШУМЕН

Публикуване на коментар

StatCounter

Our Blogger Templates

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP